حرف های معصوم !

سلام به همه عزيزان

آشنايان غريبه ها و . . .

چقدر دلم تنگ شده بود. وای از کجا بنويسم

آخه اين چند وقت بیشتر فکر می کردم و برای نوشتن وقت کم می آوردم

امايه ماجرايی پيش اومد . . نه برای من اما شاهدش بودم

و کاملاْ بهش واقفم . حالا يک کمی درباره اش می نويسم

به خاطر دل خودم  . . به خاطر همه  و به خاطر حروف !

حروفی که کمتر حاضريم با سکوت مبادله بشوند

همين حروف که می شود باهاشون قشنگ ترين کلمات و

جملات را به وجود آورد گاهی چقدر تلخ رديف می شوند

چقدر زهر آلود !

امان از  « زبان انسان » همه چيز را زبان خراب می کند

وگرنه حروف گناهی ندارند. اون ها هم حرمت دارن

تاسف بر انگيزه که دو نفر همديگر را دوست داشته باشند

ولی خيلی راحت حرمت حرف ها را که هيچ  حرمت خود

و کسی را که دوستش دارند می شکنند

 شايد برای تسکين اعصاب يا به کرسی نشاندن عقيده خود

جايی خوانده ام که « انسان ها بايد ياد شون باشه که رنجش خاطر

عزيزانشان تنها چند لحظه زمان می برد ولی ممکن است ساليان سال

زمان لازم باشد تا اين زخم ها التيام يابد.»

 اگرهم هيچ گاه التيام نيابند و تازه هر چند وقت يک بار سر باز کنند چی؟

چرا بيشتر مواقع حرف های خوب در جدال با زخم زبان کم می آورند؟

شايد يک دليل داشته باشه : غرور !

اگر گذشت و بخشش را ياد بگيريم آنجا که بايد غرورمان را بشکنيم

حرمت ها را نمی شکنيم

يک مثل چينی می گويد : « چای سرد و برنج سرد را می توان تحمل کرد

ولی نگاه سرد و سخن سرد قابل تحمل نيست »

باز هم بايد فکر کنم . . . اين همه حرفام نبود

 

 

رمز پرواز: نجات مؤمن در حفظ زبان اوست

                               پيامبر اکرم (ص)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید