بازم تولد اما . . .

 

« به نام آرام بخش قلبها »

 

یه سال دیگه گذشت ...

یه بار دیگه ... دم دمای بهار ... یه سال دیگه از عمرمون گذشت

همیشه روز تولدم از کادو گرفتن خجالت می کشیدم

... و امسال هم !

همیشه روز تولدم بیشتر از همیشه یاد مرگ می افتادم

... و امسال هم !

همیشه روز تولدم اتفاقاتی که انتظار ندارم می افته

... و امسال هم !

همیشه روز تولدم احساس خوبی از بودنم ندارم

... و امسال هم !

 

خدایا فقط می خوام شکرت کنم ...فقط همین .

خدایا شکرت

 

/ 0 نظر / 23 بازدید