سال مررررررررغ و خروووووووس

امسال سال مرررررررررررغ است

و من می خوام مناسبا ت ا جتماعی امسا ل  را پیرامون«  مرغ » عرض کنم

شام شب عید :  سبزی پلو با مرغ ماهی خوا ر (هووووووووت)

محل سیزده بدر :  مرغزار ( اگه گفتین چه ربطی داره ؟)

بازی سال:  تخم مرغ گندیده ( بوی جورابو می ده )

زن ذلیل سال :  خروس ( عضو ا فتخاری انجمن  زذ ها )

غذای اغنیا امسال :  مرغ سوخاری ( و دیگر سرخ شدنی ها )

غذای فقرا امسال :  مرغانه ( همچون هر سال )

ضرب المثل سال :  مرغیه لنگ داره ( ا لبته مرغ بعضی ها از کرّه گی  لنگ نداره !!!)

بیماری سال:  آنفولانزا ی   مرغی  ( واسه همین امسال فقرا مریض نمی شن )

 

بعضی جاها می گن امسا ل سا ل خرووووووووووووووسِِ ا ست

بنده طبق دوبیتی مشهور:

موش و بقر و پلنگ و خرگوش  شمار

                                                               زین  چار چو بگذری  نهنگ  آید و مار

آنگاه به اسب و گوسفند ا ست حسا ب

                                                              حمدونه و مرغ و سگ وخوک آخر کا ر

 

این عرایض را نطق کردم

 حالا برا خاطر خروس های محترم هم جوکی  تکراری اما مناسب سا ل  می نگاریم  :

یه روز یه خروسه داشته با سرعت نور (300000000) می دویده

بهش می گن چته ؟  کجا با این عجله ؟

می گه تعاونی زن می ده!!!

 

اگراز خروس ها خوشتان نمی آید ، با  رعا یت نکا ت  ایمنی چنین کنید:

به خروس های بی محل ، آنقدر بی محلی کنید  که  به « قدقد »  بیفتند

پیش  خروس جنگی ها  بگین امسا ل ،  سا ل  مرغه

خروس خوا ن بلند شوید بروید عید دید نی

 

تست :

خروس اگه خروس باشه  . . .

1)    روی قیمت تخم مرغ  اثر می ذاره

2)    کوپن های مرغ را با برنج عوض نمی کنه

     3) خودشو تو اون دوبیتی مشهور جا می کنه که نگن سا ل مرغه

     4) می فهمه که فصل بهار خوا ب خیلی می چسبه هم خودش می خوابه هم می ذاره ملت بخوابن

 

 

رمز پرواز :در این بهار تازه که گلها شکفته اند

              لبخند عشق زن که شکوفا ببینمت

                                        مفتون امینی

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید