ميلاد فرشته

                                         « به نام آرام بخش قلبها»

 

گویند مرا چو زاد مادر             

پستان به دهان گرفتن آموخت

 شبها بر گاهواره من<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بیدار نشست و خفتن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبانم

الفاظ نهاد و گفتن آموخت

دستم بگرفت و پابه پا برد

تا شیوه راه رفتن آموخت

 

پس هستی من ز هستی اوست

تا هستم و هست دارمش دوست

 

به یادت می آورم

با یاد چشم هایی پاکتر از آسمان

دست هایی با سخاوت تر از دریا

و لبخندی گرمتر از خورشید

به یادت می آورم

با یاد آغوشی یادآور بهشت

قلبی لبریز محبت

واحساسی زلال تر از آب

به یادت می آورم

با نام مقدس ترین فرشته هستی

مـــــــــــــــــادر

 

« دوستت دارم مادر »

                                                            

 

/ 0 نظر / 9 بازدید