پرنده آبی تنها

 منم اون تنهای تنها         يه پرنده رنگ آبی        تو دلم عشق   نهانی          با يه دنيای خيالی

 خونمون کنارهر جا       زير آسمون آبی        روی لحظه های جاری     آ ره درهمون حوالی

 می پرم تا اوج رويا      به فراسوی رهايی         به طراوت بهاری             تا شکوه آسمانی

 مينويسم روی ابرا         ز بهانه های پاکی           يه ترانه يادگاری          که بمونه جاودانی

 ميشه پر کشيد ازاينجا    سوی خاطرات باقی        تا دل رمز کلامی           لب چشمه نگاهی

 به اميد رنگ فردا      ميشه رد شد از سياهی    غصه  ها ميرن کناری      تا بشيم همدم شادی

 کاشکی پا به پای شبها    روی ماه نقره فامی       بکنيم سرسره بازی        با ستاره های شاهی

 بگيم از آبی دريا        برا قلب صاف ماهی       که شکسته از جدايی      تو بلور تنگ وخالی

 بخونيم از آسمونها        توی زندون طلايی        تا نسازه غم به آهی          دل کوچک قناری

 ابری باشيم واسه گلها    نه فقط ياس و اقاقی       حتی گلهای رو قالی       تا رسيدن به زلالی

 بگذريم زخاک دنيا       بگذريم ز جسم خاکی     خاکمون سرده و فانی       روحمون لايتناهی

 می پريم تنهای تنها        لحظه کوچ نهايی         کاش برای هرسرايی        ببريم توشه راهی 

 

 

رمز پرواز : اندکی از دنيا آدمی را از بسياری از

              آ خرت غافل می کند

                                       ابو حازم مکی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید